Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал.

Заснований: у жовтні 2018 року.

Періодичність: виходу – тричі на рік.

Засновники:
Кафедра загальної та медичної психології НМУ ім. О.О.Богомольця,
ГО «Асоціація з медичної та психологічної реабілітації»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформацї КВ №13372-23532Р

Головний Редактор

Матяш М.М. - д.м.н., професор, заслужений лікар України, академік АНВОУ, завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора з напряму загальної психології

Філоненко М.М.-  д.психол.н., професор, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора з напряму медичної психології

Табачніков С.І. д.м.н., професор, академік АНВОУ, МАОН, заступник директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.