Головний Редактор

Матяш М.М. - д.м.н., професор, заслужений лікар України, академік АНВОУ, завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора з напряму загальної психології

Філоненко М.М.-  д.психол.н., професор, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора з напряму медичної психології

Табачніков С.І. д.м.н., професор, академік АНВОУ, МАОН, заступник директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Члени редколегії

Вісковатова Т.П.  - академік УАН, д.психол.н., професор, головний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Горбанюк Юлія  - доктор хабілітований, професор КУЛ, заступник директора Інституту наук про родину та соціальну роботу Католицького університету Люблінського імені Яна Павла ІІ, Польща.

Городнова Н.М. -  к.психол.н., доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Душка А.Л. - д.психол.н., професор, головний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Клос Л.Є.  д.п.н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Луньов В.Є. - к.психол.н., доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (відповідальний редактор) .

Марія Хухра  - доктор хабілітований наук медичних, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я Інституту наук про родину та соціальну роботу Католицького університету Люблінського імені Яна Павла ІІ, Польща.

Маркова М.В. -  д.м.н., професор, професор кафедри сексології, медичної психології та медико-психологічної реабілітації, вчений секретар Вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти. 

Михайлов Б.В.  - д.м.н., професор, академік АНВОУ, завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.  

Мухаровська І.Р. - д.мед.н., секретар Вченої ради медико-психологічного факультету, асистент кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

Рахманов В.М. - д.м.н, професор, заслужений лікар України, заслужений раціоналізатор України, директор НДІ Дитячої і сімейної психіатрії, психотерапії, психології, медичної і психосоціальної реабілітації

Сидоренко А.Ю.  - д.м.н., доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Толстоухов А.В. - академік НАПН України, д.філос.н., професор, президент Центру практичної філософії.

Хомич Г.О.  - к.психол.н., професор, завідувач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».

Чуприков А.П.  - д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України професор кафедри дитячої, судової та соціальної психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Яценко Т. С. - академік  НАПН України, доктор психологічних наук, професор,  завідувач кафедрою глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького